AHA Hockey

Venom B3 vs Chaos B3

The game was played on April 7th, 2019 at SLP E.

Scoring

Team Period 1 Period 2 Period 3 Final
Venom B3 1 1 1 3
Chaos B3 1 1 1 3

Goals

Player Team Assist 1 Assist 2 Period Time
#27. A. Misson Venom B3 #51. N. Zarras 1 04:04
#22. R. Gulbranson Chaos B3 #96. B. Benson 1 02:31
#23. D. Bender Chaos B3 PP 2 13:44
#50. J. MacDonald Venom B3 #18. J. Ruhlmann 2 00:57
#31. T. Kamin Chaos B3 #10. J. Brennan #23. D. Bender 3 07:41
#23. Z. Boucher Venom B3 3 00:37

Penalties

Player Team Penalty Period Duration Time
#11. K. Vierkant Venom B3 Slashing 1 2 14:03
#11. R. Wehrle Chaos B3 Slashing 1 2 14:03
#27. A. Misson Venom B3 Tripping 1 2 11:50
#86. M. Michlin Venom B3 Tripping 2 2 14:49
#11. R. Wehrle Chaos B3 Roughing 2 2 13:13
#7. B. Hendrickson Venom B3 Slashing 2 2 12:37
#50. J. MacDonald Venom B3 Hooking 2 2 11:49
#5. J. Stutler Chaos B3 Interference 2 2 06:30
#23. Z. Boucher Venom B3 Body Check 3 2 13:55
#31. T. Kamin Chaos B3 Holding 3 2 12:43
#14. T. Albin Venom B3 Holding 3 2 10:44
#13. T. Schultz Chaos B3 Hooking 3 2 03:20
#22. R. Gulbranson Chaos B3 Penalty Shot 3 2 00:37

Shots on Goal

Team Period 1 Period 2 Period 3 Final
Venom B3 10 14 17 41
Chaos B3 10 10 10 30

Goalies

Player Team Shots Against Goals Against Save %
Pink Venom B3 30 3 90%
#37. M. Beyl Chaos B3 41 3 92.68%

Players

Venom B3 Chaos B3
Pink #4. J. Bieniek
#2. L. Frederickson #5. J. Stutler
#7. B. Hendrickson #9. A. Benson Captain
#11. K. Vierkant #10. J. Brennan
#14. T. Albin #11. R. Wehrle
#18. J. Ruhlmann #13. T. Schultz
#23. Z. Boucher #19. B. Nelson
#27. A. Misson #22. R. Gulbranson
#40. B. Holzem #23. D. Bender
#44. G. Spillman Captain #25. B. Pearson
#50. J. MacDonald #31. T. Kamin
#51. N. Zarras #37. M. Beyl
#57. J. Picek #77. M. Korstad
#86. M. Michlin #83. J. Benson
#91. R. Affolter #96. B. Benson